Het verhaal van Bram, Moos en Saar

Het verhaal van Bram, Moos en Saar

Bram Moos en Saar zijn de drie honden van Joyce, op het moment dat Joyce bij mij aanklopt voor hulp.

De periode voorafgaand aan deze hulpvraag is er veel gebeurd binnen en rondom de roedel van Joyce. Joyce is van baan veranderd, zij heeft Moos en Saar geadopteerd vanuit het buitenland, er zijn 2 oudere honden uit haar roedel overleden, er speelden medische issue waardoor Saar geopereerd moest worden… Er gebeurde dus van alles. Dit leidde tot onrust binnen de roedel van Joyce. Er waren strubbelingen tussen de honden onderling en Saar was begonnen met binnen in huis te plassen. Joyce vroeg mij te helpen om de rust en harmonie binnen haar roedel te herstellen.

Samen met Joyce ben ik haar honden gaan observeren.

Zeker wanneer er sprake is van meerdere honden, is het altijd belangrijk goed te kijken naar elke hond op zich. Elke hond is een individu, met eigen belangen, wensen en nodigheden. Joyce bood mij een goede inkijk in de dagelijkse gang van zaken binnen haar roedel, door mij filmmateriaal te verstrekken van allerlei momenten en situaties met en tussen haar honden. Op die manier kon ik het benodigde inzicht krijgen wat elke hond nodig had.

Er speelden verschillende issues waar Joyce en ik samen aan zijn gaan werken.

Zo vielen Moos en Saartje uit naar andere honden tijdens de wandelingen en was er bij Saar sprake van een bepaalde vorm van verlatingsangst. Ook de mate waarin er bij de honden sprake was van energie, behoefte aan uitdaging én aan rust, verschillende per hond behoorlijk. De verschillende issues zorgden voor spanning bij de honden, wat ze soms op elkaar gingen afreageren.

Joyce werkt zelf in de zorg en is daardoor gewend met mensen met allerlei issues te kunnen omgaan. De adviezen en tips die ik haar aanreikte voelde voor haar natuurlijk en logisch. Zij zette zich vanaf de start van het traject meteen voor de volle 100% in. Al snel merkte ze de veranderingen die dit bij de honden teweeg bracht op. Er kwam vrijwel meteen al meer rust en harmonie. De weken die volgden hebben we steeds verder kunnen werken aan alle issues en bij afsluiting van het traject (na twee maanden) was Joyce dan ook erg tevreden. Er zijn geen schermutselingen tussen de honden meer. Saartje heeft niet meer binnen geplast, de wandelingen verlopen veel rustiger en er is veel meer rust en harmonie in huis.

Dit is wat Joyce zelf zegt over het traject:

Door de vernieuwde inzichten ben ik de diverse honden anders gaan benaderen en ben ik actiever ingesprongen op de onderlinge verschillen en "hulpvragen" van de 3 honden. Ook mijn eigen rol in de verstoringen, maar ook binnen het roedel zelf, ben ik gaan herzien met de hulp van Sylvia. Ik ben zelf veel meer preventief bezig om gedrag te sturen, simpelweg omdat ik nu inzicht heb in de irritaties van de honden naar elkaar toe. Ik ben actiever bezig met 1 op 1 aandacht geven in bijvoorbeeld wandelen en activiteiten binnen. Doordat het roedel relaxter is ben ik dat zelf ook, wat zich weer vertaalt naar een fijne sfeer in huis. 

Onderling zijn de honden toleranter geworden naar elkaar toe, er is rust in het roedel en de balans is weer op een hoger niveau. Er ligt nog steeds werk, maar door de handvatten en tools die ik nu heb kan ik de individuele honden meer bieden, waardoor de levenskwaliteit stukken beter is. 

Alle drie de honden zitten relaxter in hun vachtje en doordat ik preventief al meer doe wordt het irritatieniveau bij hen niet meer zo snel bereikt. Ook zijn ze veel meer contact met mij aan het zoeken (er was sprake van een soort van terugtrekgedrag) en zijn de onderlinge relaties stukken beter nu.

Ik ben enorm dankbaar om mensen zoals Joyce te mogen begeleiden en te zien dat zij en haar roedel meer in harmonie samen leven met elkaar.

Sylvia

P.S. Spelen er bij jou ook bepaalde issues met jouw hond? Loopt het niet allemaal even lekker? Er samen aan werken met een deskundig iemand kan enorm helpend zijn. Daardoor kom je soms tot net weer andere inzichten en ideeën. Dan hoef je niet langer in je eentje aan te modderen. Op die manier zie je dan ineens wel dat jouw hond zich anders kan gedragen, iets waar je misschien al heel lang naar verlangt. Vraag je je af of ik voor jou die deskundige kan zijn die jou en jouw hond kan helpen? Laat ons dat samen onderzoeken tijdens een gratis kennismakingsgesprek!

Over de schrijver
Mijn naam is Sylvia, ik ben inmiddels al vele jaren werkzaam als gedragstherapeute voor honden.Van kinds af aan ben ik altijd al met dieren bezig geweest en zijn honden, maar ook paarden, altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest.Toen ik al op vrij jonge leeftijd te maken kreeg met ernstige rugklachten, moest ik op zoek naar ander werk. Een kantoorbaan was voor mij niet meer weggelegd. Ik moest bewegen in plaats van stilzitten.De keuze om op dat moment voor een baan met dieren te gaan, was niet erg moeilijk voor mij. Wat is er mooier dan van je passie je beroep te kunnen maken! Ik ben daarom de opleiding gedragstherapie gaan volgen en na een paar jaar kon ik mijn droom waarmaken: werken als zelfstandig gedragstherapeute voor honden.Ik kan enorm genieten van het zien van honden die goed in hun vel zitten, die krijgen wat ze nodig hebben en die genieten van een heerlijk hondenleven. Dit streef ik altijd na in mijn adviezen als gedragstherapeute: dat jouw hond zich er goed bij voelt. Dat jouw hond gelukkig wordt. Dit zal er namelijk voor zorgen dat jij als eigenaar ook steeds meer kunt genieten van jouw hond.In de wereld om mij heen zie ik dat er nog veel achterhaalde adviezen gegeven worden over de opvoeding van honden. Adviezen die het welzijn van jouw hond niet ten goede komen. Adviezen die jou niet helpen gedragsproblemen op te lossen. Dat kan anders! Ik heb mij daarom vanaf het allereerste begin dat ik de opleiding tot gedragstherapeute ben gaan volgen gespecialiseerd in wetenschappelijk getoetste, hond vriendelijke oplosmethoden. Methoden zonder intimidatie, straf en dwang. Methoden die zorgen voor gelukkige honden én gelukkige eigenaren.
Reactie plaatsen

Wil jij weten of ik ook jou en jouw hond kan helpen?

Maak dan een afspraak voor een gratis verkennend gesprek

puppy hoofdje

Wil jij mijn gratis tips ontvangen?

Schrijf je dan hier in
Ja, dat wil ik!
No opt-in form has been selected